Værdigrundlag

Målsætning:

Værdigrundlag

 • Vores menneskesyn bygger på begreberne respekt, tillid og åbenhed.
 • Vi ønsker at kendes på vores værdier.
 • Vores menneskesyn skal til enhver tid komme til udtryk i vore handlinger.
 • Respekt for den enkelte bruger skal komme til udtryk gennem forståelse for brugers individualitet, selvbestemmelse og mulighed for at bevare egne værdier.
 • Åbenhed skal komme til udtryk i at vi møder brugere og pårørende med venlighed, hjælpsomhed og nærvær.
 • Tillid skal komme til udtryk ved at den service vi yder brugeren er professionel, af høj faglig kvalitet og pålidelig/troværdig.
 • Igennem kendskab til den enkelte bruger  skal vi styrke mulighed for, at bevare livskvalitet og socialt netværk.
 • Vi skal arbejde sundhedsfremmende og vores service skal være en hjælp til selvhjælp.
 • Vores ydelser skal være afpasset den enkelte brugers særlige situation.
 • Vi skal tage hånd om de svageste brugere.
 • Hjørnegården skal være et sted hvor brugerne trygt kan henvende sig for at få hjælp og hvor vi tilbyder et socialt og aktivt samvær i gode og hyggelige rammer.
 • Vi ønsker at møde brugere og pårørende i et positivt og anerkendende samarbejde.

Vi finder det værdifuldt:

 • At vi giver personen med demens mulighed for, at bevare værdighed og indflydelse på eget liv.
 • At vi tager udgangspunkt i personens tidligere levede liv, vaner og normer.
 • At vi møde personen med demens som et ligeværdigt medmenneske.
 • At vi er opmærksom på hvem personen med demens er og møde personen der.
 • At mennesker er forskellige og har krav på individuel og situationsbestemt pleje og omsorg.
 • At Skærmet enhed er et sted hvor alle oplever nærhed, tryghed og rare omgivelser.
 • At vi har et godt samarbejde med de pårørende og at de mødes med venlighed og åbenhed.
 • At medarbejderne i Skærmet Enhed har viden, personlig kompetence og udviklingsmuligheder således personen med demens og dennes pårørende får en professionel behandling.