Personale

Personale

Pleje, omsorg og praktisk hjælp varetages af faguddannet personale, og er bredt sammensat af

 

 • Sygeplejerske
 • Plejehjemsassistenter
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Sygehjælpere
 • Social -og sundhedshjælpere  
 • Dagcentermedarbejdere
 • Pedel
 • Køkkenmedarbejdere (Ansat af fælleskøkkenet)

Elever og studerende er en vigtig del af læringsmiljøet på Hjørnegården.

Vi har samarbejde med hjemmesygeplejen, demenskoordinator, praktiserende læger og palliativt team.

Ledergruppen består af

 • Centerleder
 • Gruppeleder med ledelsesfunktion

 

Værdigrundlag for personalet

 • At møde hinanden med TILLID.
 • At vi behandler hinanden med RESPEKT, og har respekt for hinandens arbejdsopgaver og hinandens brugere.
 • At turde møde hinanden i ÅBENHED.
 • At hjælpe hinanden.
 • Kaffepausen om formiddagen er et pusterum, som er vigtig for alle i det daglige arbejde. Når vi hjælper hinanden får alle mulighed for at få pause. Kaffepausen må dog aldrig komme før hjælpen til brugerne.
 • At vi tør sige hvad vi mener, uden at det opfattes som negativ kritik. Positiv kritik skal afleveres og opfattes som god kollegarespons. For at undgå negativ sladder, bør man gå til den der har med sagen at gøre. Det er værdifuldt, at arbejde med begrebet ”hvordan får jeg det sagt positivt”.
 • At vores virksomhed er åben for nytænkning og udvikling. Det er tilladt at lave fejl og at lære af sine egne og andres fejl.
 • At vi ser vores virksomhed som en helhed, hvor alle funktioner er lige vigtige, og hvor ingen kan undværes.
 • At vi er forskellige, og at vi respekterer hinandens forskellighed. Det er vigtigt, at kunne sætte sig i den andens sted, og bestræbe sig på at forstå hinanden.
 • Vi accepterer ikke mobning. Det er alles ansvar at bekæmpe mobning. Mobning opfattes forskelligt, det den ene opfatter som mobning, opfatter den anden måske som uskyldig drilleri. Mobning defineres som en systematisk nedbrydning af et andet menneskes selvværd. Hvis man bliver opmærksom på, at der finder mobning sted, skal man reagere prompte, og tage hånd om den kollega, det går ud over eller tage fat i den kollega der mobber.

Desuden henvises der til Tønder Kommunes værdigrundlag