Om Hjørnegården

Antal boliger
På Hjørnegården er der 20 almene plejeboliger og et afsnit med 4 aflastningspladser til alvorligt syge og døende (Oasen).Til Oasen er der indrettet bolig til pårørende.

Tilbud/aktiviteter

  • Hjemmesygepleje tilbydes alle der opholder sig i kommunen, og som er visiteret til ordningen efter lægehenvisning. Alle ydelser sker i forhold til visiteringen, der foretages af den enkelte sygeplejerske.
  • Pleje af døende: Med udgangspunkt i Serviceloven gives der mulighed for at yde hjælp og støtte til alvorligt syge og døende borgere og deres pårørende.
  • Cafeen er åben for visiterede borgere. 
  • Hjørnegården har 4 visiterede dagcenterpladser, hvor målet er at gøre brugerne istand til at bevare deres nuværende funktionsniveau, evt. genvinde tabte færdigheder og derved opnå større velvære. Desuden er der mulighed for socialt samvær ved forskellige aktiviteter og derved bevare deres livskvalitet og styrke deres netværk.
  • Hjørnegården har satellit funktion i dagcenter, der er åbent 2 dage om ugen, hvor visiterede borgere kommer. Der er 7 pladser.

Boligerne
Hjørnegården består af 19 velindrettede 2-rums boliger og 5 1-rums boliger. 2 rums boligerne har et lille køkken m. køleskab og kogeplader og alle boliger har eget badeværelse.

Boligerne på plejecentret ejes af Domea.